Over ons

Welkom en Co is het vroegere ‘Booms Welkom’

… en kan zo buigen op een rijke geschiedenis.
In 1977 ontstond het als ‘Onthaal voor Gastarbeiders’. Deze vzw groeide later uit tot een volwaardige migrantenwerking met in 1988 een eigen huis ‘Mozaïek’. Als ‘Huis van de Dialoog’ streefde Booms Welkom steeds naar een duurzame en solidaire samenleving en nam tal van initiatieven om  het samenleven in diversiteit te ondersteunen. 

In 2015 verhuisde de vzw naar de Blauwstraat. Geleidelijk aan richtte de vzw zich meer en meer naar de ondersteuning van vluchtelingen in de Rupelstreek (en soms tot ver buiten Boom).
Dit leidde in 2022 tot de nieuwe naam: ‘Welkom en Co’.

Welkom en Co biedt ondersteuning

… aan iedereen die het nodig heeft, ongeacht iemands achtergrond of ‘papieren’. We proberen samen een woonst te zoeken, helpen bij de administratieve rompslomp van onze ingewikkelde maatschappij, staan open voor een babbel, bieden een luisterend oor… en ja, af en toe gaan we ook op uitstap of feesten we samen!

Zo werken we aan een sterk netwerk want iedereen heeft anderen nodig. 

De kern van Welkom en Co

… zijn onze vrijwilligers. Dit zijn mensen van Belgische afkomst, mensen van andere afkomst die hier al lang wonen en mensen die nog maar recent in de Rupelstreek zijn aanbeland… allemaal mensen! We gaan samen op weg en willen zo bijdragen aan wederzijds begrip en respect. Ieders kwaliteiten komen hierbij van pas.

Tammam, eens zelf als nieuwkomer op zoek naar een woonst, geeft informatie in het Arabisch over de vaccinatiecampagne. Tirhas helpt met tolken voor Eritrese nieuwkomers. Swa geeft advies bij het berekenen van belastingen. Saïda maakt lekkere hapjes voor de receptie. Michel zoekt uit welke papieren nodig zijn voor gezinshereniging. Kris, Nourdine, Sophie en Malika spotten elke ‘Te huur’ raamaffiche…

Partners

Welkom en Co heeft een nauwe samenwerking met SAAMO, Avansa regio Antwerpen, Orbit vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en is lid van Gastvrij Netwerk. Daarnaast werken we samen met tal van lokale partners in de Rupelstreek zoals de gemeentebesturen, OCMW’s en CAW’s maar ook met organisaties zoals Welzijnsschakels, Geef armoede geen kans, Natuurpunt, Ligo… en vele andere.

Financiële partners

We gaan steeds op zoek naar sponsoring en subsidies en hebben met succes aanvragen ingediend o.a. bij Cera, Welzijnszorg, de Koning Boudewijnstichting, de gemeente Boom en de provincie Antwerpen.