Wonen

Wie al eens op zoek ging naar een goede en betaalbare huurwoning, weet hoe moeilijk dit is. Voor erkende vluchtelingen die zich hier als nieuwkomers willen vestigen, is het nog extra moeilijk. Begin maar eens te zoeken als je je weg nog niet goed kent in onze maatschappij en de taal niet helemaal machtig bent. Daarom helpen vrijwilligers hen op weg. Dit filmpje werd opgenomen voor de coronapandemie maar geeft nog steeds een goed  beeld van de werking.

Verhuur je een woning of appartement… maar twijfel je om aan nieuwkomers te verhuren?

Niet nodig! Er zijn goede redenen om nieuwkomers juist wél een kans te geven in je huurwoning. Goed en betaalbaar wonen is voor iedereen noodzakelijk om stappen vooruit te kunnen zetten in je leven en dát is net wat nieuwkomers zeker willen doen! Zij willen hier een nieuwe start maken, Nederlands leren, werk zoeken, hun kinderen opvoeden… Kortom, ze zijn gemotiveerd om hun leven hier uit te bouwen en willen vooruit in deze maatschappij. Maar alleen gaat dat niet.

Welkom en Co ondersteunt erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar een huurwoning. Indien nodig helpen we hen ook bij praktische zaken: het in orde brengen van een huurwaarborg, een aanvraag huursubsidie, de betaling van de huur…  We kunnen ook beginnende verhuurders op weg zetten bij het aanvragen van een conformiteitsattest.

Tijdens de huurperiode kunnen zowel huurder als verhuurder bij Welkom en Co terecht, zo willen we bijdragen tot een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder.

Woon je in de Rupelstreek (Boom, Rumst, Hemiksem, Niel, Schelle, Aartselaar, Willebroek) en heb je het moeilijk om een woning te vinden?

Maak een afspraak met Welkom en Co.

We bespreken samen wat je nodig hebt en wat mogelijk is. Daarna gaan we aan de slag! We verwachten daarbij dat je ook zelf actief op zoek gaat en houden met elkaar contact.

Zie je een woning of appartement te huur staan in je buurt?

Neem snel een fotootje en stuur het
via WhatsApp naar 0475 81 40 13 (Kris)
of mail naar wonen@welkomenco.be

Op zoek naar huurwoningen

Klik hieronder en download ons krantje…